1/7:Thi hành Luật đất đai, thay đổi nhiều thủ tục

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai vốn được cho là phiền hà nhất, sẽ được cải cách triệt để – ảnh minh họa

Chỉ còn 1 tuần nữa (1/7) là Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực. Để Luật đi vào cuộc sống, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định, trong số đó, đáng chú ý là những điểm mới về thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, Nghị định này đã bổ sung quy định việc công khai thủ tục hành chính về đất đai để bảo đảm sự minh bạch trong thực hiện, giảm sự phiền hà cho người dân.

Theo đó, Nghị định quy định bổ sung một số thủ tục tạo điều kiện bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng, trong đó bao gồm: thủ tục chuyển từ hình thức nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nghị định bổ sung thành phần hồ sơ là các giấy tờ về quyền sử dụng đất khác do Chính phủ quy định để phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng; thủ tục xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề…

Về hình thức thủ tục, Nghị định bổ sung các quy định về hình thức đăng ký điện tử để làm cơ sở pháp lý cho thực hiện trong điều kiện công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển.

Về trình tự thực hiện thủ tục, Nghị định bãi bỏ một số công việc không cần thiết như: bãi bỏ việc UBND xã xem xét xác nhận tranh chấp sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất; bãi bỏ thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Luật hiện hành.

Nghị định cũng bãi bỏ một số giấy tờ không cần thiết hoặc gây thêm phức tạp trong hồ sơ thực hiện một số thủ tục như thủ tục cấp giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất; bãi bỏ văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo có cơ sở tôn giáo, có xác nhận của UBND cấp xã về nhu cầu sử dụng đất của cơ sở tôn giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai

Giảm mạnh thời gian đăng ký, cấp giấy chứng nhận

Liên quan đến những đổi mới quy định về thủ tục hành chính, Nghị định quy định việc tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa để bảo đảm thực hiện thống nhất trong cả nước theo cơ chế một cửa của Chính phủ; giảm thời gian thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận; chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện các quyền: giảm 5 ngày so với quy định hiện hành; đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu giảm được 5 ngày, chỉ còn không quá 30 ngày; đăng ký cấp giấy chứng nhận bổ sung đối với tài sản cũng giảm 5 ngày, chỉ còn không quá 20 ngày; đăng ký biến động trong một số trường hợp khác chỉ còn không quá 10 ngày.

Liên quan đến việc xử lý đối với trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê trước ngày 1/7/2014 mà không sử dụng đất hoặc tiến độ sử dụng đất chậm, Nghị định quy định, trường hợp đã có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm này trước ngày 1/7/2014 nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì UBND cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định tại điểm i Điều 64 của Luật Đất đai 2013; thời gian gia hạn được tính từ ngày 1/7/2014.

Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất trước ngày 1/7/2014 thì thực hiện theo quyết định đã ban hành và xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại cuộc họp báo mới đây của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, sau một thời gian tập trung xây dựng Luật Đất đai, tới đây, Bộ sẽ quyết liệt cải cách thủ tục hành chính để giảm phiền hà cho người dân.

Xuân Hưng (VnMedia)